İndirimler

Teknoparkımızda yer alan firmaları istihdam, ihracat ve akademik konularda teşvik etmek amacıyla aşağıda belirtilen konularda firmaların şirketimize karşı borçsuz olmaları koşuluyla aylık İşletme Giderlerine Katılım Bedeli’nde aşağıdaki oranlarda indirim uygulanmaktadır.

Konu

Süre

İndirim oranı

1 yıl (aynı yıl) içinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinden 10 ve üstü sayıda stajyer istihdamı sağlayan (stajını tamamlatmak şartıyla) firmalara

1 yıl

% 10

Şirket sermaye yapısında en az %51 hisse sahibi olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim elemanı ortağı bulunan şirketler

Ortaklık devam ettiği sürece

% 10

Projesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim elemanından/elemanlarından danışmanlık hizmeti alan

Danışmanlık devam ettiği sürece

% 10

Muğla Teknopark adresli firma adına alınan her bir patent için (tescil tarihi 1 yılı geçmemiş)

1 yıl

% 15

Muğla Teknopark adresli firma adına alınan her bir endüstriyel tasarım, faydalı model için (tescil tarihi 1 yılı geçmemiş)

1 yıl

% 10

TÜBİTAK sanayi ulusal destek programlarından, Kalkınma Ajansları desteklerinden ve KOSGEB AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Desteklerinden yararlanılan proje için (en fazla 1 proje)

1 yıl

% 10

TÜBİTAK sanayi uluslararası ortaklı destek programlarından yararlanılan proje için (en fazla 1 proje)

1 yıl

% 10

Yıllık 100.000 $ ve 999.999 $ arası Muğla Teknoparktan doğrudan ihracat

1 yıl

% 10

Yıllık 1.000.000 $ ve üstü Muğla Teknoparktan doğrudan ihracat

1 yıl

% 15

Bodrum kat indirimi

1 yıl

% 10

İndirimler başvuru tarihinden sonraki ödemeler için geçerlidir. Toplam indirim kuluçka ofislerinde %50’yi, Ar-Ge ofislerinde ise %25’i geçemez. Yönetim Kurulu indirim oranlarında revizyon yapma ve iptal etme yetkisine sahiptir.


İndirim için başvuru dilekçesini ıslak imzalı ve kaşeli olarak elden teslim ediniz.