Hakkımızda

MUĞLA TEKNOPARK'ın kurulması ile ilgili çalışmalara 01.03.2012 tarihinde 30 kişilik Kamu-Üniversite-Sanayi ve işbirliği kapsamında oluşan bir Protokol imzalanması ile başlanmıştır. Bölge başvuru araştırma konularını, Onuncu Kalkınma Planları kapsamında Ülkemizin ihracat rakamlarını artırmak ve ithalatı en aza indirme amaçları doğrultusunda, Bölge kuruluşu için İlimizde ihtiyaç duyduğumuz, yenilenebilir enerji, sağlık-turizm, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerin tespit edilmiştir. Söz konusu başvuru dosyamız, 06.07.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, Bölge faaliyetlerini yürütmek üzere Üniversitemiz Yerleşkesinde, bulunan ve mülkiyeti Üniversitemiz ait 64,310,17 m2 yüzölçümlü alan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 11.11.2015 tarih ve 29529 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Muğla Teknopark Yönetici Anonim Şirketi kuruluş işlemleri için: 29.11. 2016 tarihli ve 17536 Yevmiye Numarası ile tasdiknamesi yapılmış ve Türk Ticaret kanununa uygun olarak 02. 12. 2016 tarihinde Tescil ilan edilmiştir. Bu kapsamda 6930 Ticaret Sicil Numarası ile 20 Aralık 2016 tarih ve 9223 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Muğla Teknopark Yönetici Anonim Şirketi'nin ilk Yönetim Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Vali Çiçek'in yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Yönetim Kurulu Üyeleri Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Bodrum Ticaret Odası Mahmut Serdar Kocadon, Orhan Kılıç, Hamdi Yücel Gürsoy, Mevlüt Acar, Yücel Okutur, Mehmet Dişcigil ve Mustafa Ercan yeralmıştır.


Bölge faaliyete geçmesine müteakip, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği mevzuatı çerçevesinde, girişimci şirketlere sağlanan vergi muafiyetleri ve teşvikler, Üniversitemizin sağladığı altyapı ve akademik bilgiyle birleşmesiyle MUĞLA TEKNOPARK bir cazibe merkezi haline gelecektir.