Amaç & Vizyon

Amacımız
 

Bölgemizin uluslararası rekabet gücünün artırılmasını, teknolojik yatırım ve girişimciliğin desteklenerek ithalata olan bağımlılığın azaltılmasını, öncelikli teknolojik ürünlerin geliştirilmesini ve ticarileştirmesini, yerli kaynaklara dayalı enerji üretiminin artırılmasını, enerji verimliliğinin geliştirilmesini, üretimde verimliliğin artırılmasını, doğal kaynakların kullanımının etkinleştirilmesini, kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesini desteklemektir. Ülkemizin ve bölgemizin ARGE ve yeniliğe dayalı teknolojik altyapısını güçlendirmeye yönelik teknolojileri geliştiren ve üreten girişimcilere ve araştırmacılara olanaklar sunmaktır. Bu doğrultuda doğal, kültürel ve tarihi değerlere duyarlılık konusunda gerçekleştirilecek projeleri desteklemektir.


Vizyonumuz

ARGE ve yenilik faaliyetleri için bir cazibe merkezi olmaktır.