Muğla Teknopark Faaliyete Geçti

Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi 21.02.2020 tarihinde ilk işletmeyi bünyesine alarak faaliyete geçti. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca  12/10/2015 tarihli ve 2015/8165 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilân edilen  11/11/2015 tarihli ve 29529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi” 21/02/2020 tarihinde ilk işletmeyi bünyesine alarak faaliyete başladı.
Bölgede  Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, yüksek teknoloji enstitüsü imkânlarından yararlanarak teknoloji, yazılım veya tasarım üretmeleri/geliştirmeleri, teknolojik bir buluşu ticarî bir ürün, yöntem veya hizmet hâline dönüştürmek için faaliyet göstermeleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaları maksadıyla “Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen Girişimci’ye Kanun ve Yönetmelik uyarınca yer tahsisinin yapılması başlandı.