Hakkımızda

MUĞLA TEKNOPARK'ın kurulması ile ilgili çalışmalara 01.03.2012 tarihinde 30 kişilik Kamu-Üniversite-Sanayi ve işbirliği kapsamında oluşan bir Protokol imzalanması ile başlanmıştır. Bölge başvuru araştırma konularını, Onuncu Kalkınma Planları kapsamında Ülkemizin ihracat rakamlarını artırmak ve ithalatı en aza indirme amaçları doğrultusunda, Bölge kuruluşu için İlimizde ihtiyaç duyduğumuz, yenilenebilir enerji, sağlık-turizm, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerin tespit edilmiştir. Söz konusu başvuru dosyamız, 06/07/2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, Bölge faaliyetlerini yürütmek üzere Üniversitemiz Yerleşkesinde, bulunan ve mülkiyeti Üniversitemiz ait 64,310,17 m2 yüzölçümlü alan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 11.11.2015 tarih ve 29529 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Muğla Teknopark Yönetici Anonim Şirketi kuruluş işlemleri için: 29.11. 2016 tarihli ve 17536 Yevmiye Numarası ile tasdiknamesi yapılmış ve Türk Ticaret kanununa uygun olarak 02. 12. 2016 tarihinde Tescil ilan edilmiştir. Bu kapsamda 6930 Ticaret Sicil Numarası ile 20 Aralık 2016 tarih ve 9223 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Bölge faaliyete geçmesine müteakip, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği mevzuatı çerçevesinde, girişimci şirketlere sağlanan vergi muafiyetleri ve teşvikler, Üniversitemizin sağladığı altyapı ve akademik bilgiyle birleşmesiyle MUĞLA TEKNOPAR bir cazibe merkezi haline gelecektir.