Amaç & Vizyon

Amacımız

Muğla İlimizi uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak Bölge çalışmaları kapsamında teknolojik yatırım ve girişimciliğin desteklenerek İthalata olan bağımlılığın azaltılması, öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme, yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, üretimde verimliliğin artırılması, gıda, tarım, su ve doğal kaynakların kullanımının etkinleştirilmesi, kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesi gibi Ülke ekonomisine katkıda bulunacağı hedeflenmektedir.

 

 

 

 

Vizyonumuz

MUĞLA TEKNOPARK İlin AR-GE ve inovasyona dayalı teknolojik altyapısını güçlendirmeye yönelik teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere çağdaş alt ve üst yapı olanakları sunma ve doğal, kültürel ve tarihi değerlere duyarlılığı konusunda gerçekleştirilecek projelere öncelik vermek olacaktır.