MUĞLA-TEKNOPARK Kuruluş Başvurumuz Kabul Edilmiştir

Şehrimizde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin yasal zemininin güçlendirilmesi ve girişimciliğin canlandırılması amacı ile bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (MUĞLA-TEKNOPARK) kurulabilmesi için hazırlanan Yapılabilirlik Raporu 4691 sayılı kanun kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun görülmüştür. Başta Valimiz Sayın Amir Çiçek olmak üzere tüm emeği geçen paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Mülkiyeti Üniversitemize ait olan Muğla İli, Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 65 pafta,1081 ada,18 parsel no’lu 64,310,17 m2 yüzölçümlü alana sahip olan taşınmaz bölge alanı olarak değerlendirilecek ve MUĞLA-TEKNOPARK’ın biran önce hizmete geçirilmesi için çalışmalar başlatılacaktır. Hayata geçirilecek olan TEKNOPARK bünyesinde AR-GE faaliyeti gösterecek tüm girişimciler için önemli vergi kolaylıkları sağlanmaktadır. Başlıca yetkinlik alanları Yenilenebilir Enerji, Sağlık-Turizm ve Gıda-Tarım ve Hayvancılık olacak şekilde yapılandırılacak olan TEKNOPARKIMIZ Muğla’mıza hayırlı olsun. 

Prof. Dr. Mansur Harmandar 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü