2019 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/Mart/2020 Çarşamba günü saat 14:00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük Binası Senato Salonu Kötekli Kampüsü Menteşe/Muğla adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 415.maddesine göre tüzel kişilerin temsilcilerinin temsil belgelerini (yetki belgesi) ekteki örneğe uygun olarak toplantıya katılacak kişi adına doldurarak imzalamaları ve imza sirkülerini eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Finansal Tablolar, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Gündem Maddeleri:

 

a) Açılış ve yoklama,

b) Divan heyetinin oluşturulması ve divana imza yetkisinin verilmesi,

c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

d) Yönetim Kurulu başkanının açılış konuşması,

e) 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve ibrası,

f) 2019 yılı bilanço ve gelir-gider tablosunun okunması, müzakeresi ve ibrası,

g) Dilek ve temenniler,

h) Kapanış,