2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/Mart/2018 tarihinde Saat 15.00'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük Binası Senato Salonu Kötekli Kampüsü Menteşe/Muğla adresinde yapılacaktır.

 

Sayı: TGB/Muğla/2018/157                                                                                                                                                                                                            08/02/2018

Konu: 2017 Yılı Mali Genel Kurul


 

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/Mart/2018 tarihinde Saat 15.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük Binası Senato Salonu Kötekli Kampüsü Menteşe/Muğla adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 415.maddesine göre tüzel kişilerin temsilcilerinin temsil belgelerini (yetki belgesi) ekteki örneğe uygun olarak toplantıya katılacak kişi adına doldurarak imzalamaları ve imza sirkülerini eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.


                                                                                                      TEKNOPARK YÖNETİCİ A.Ş. YÖNETİM KURULU
                                                             Esengül CİVELEK        Dr.Osman GÜRÜN       Prof.Dr.Mansur HARMANDAR      Bülent KARAKUŞ
                                                     Yönetim Kurulu Bşk.    Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.      Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.         Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
GÜNDEM:

  1. Açılış, Yoklama,
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın Okunması,
  3. Toplantıyı yönetmek üzere divan heyetinin seçimi ve toplantı tutanaklarına imza yetkisinin verilmesi
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,
  5. Finansal Tabloların (bilanço, gelir tablosu) okunması, müzakeresi ve ibrası,
  6. Dilek ve Temenniler,
  7. Kapanış.

Finansal tablolar,yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmeseine hazır bulundurulacaktır.


 

YETKİ BELGESİ

 

.......... pay ile hissedarı bulunduğumuz Muğla Teknopark Yönetici Anonim Şirketinin 27/03/2018 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük Binası Senato Salonu Kötekli Kampüsü Menteşe/Muğla adresinde saat:15.00’de yapılacak 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................’ yı temsilci tayin etmiş bulunmaktayız.

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ..... /.../2018


                                                                                                                                                                                                                                                   KAŞE –İMZA